Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen

Waar is de verzekering voor bedoeld?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van de (mede)bestuurders en commissarissen van uw onderwijsinstelling tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Deze speciale bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  is aangevuld met enkele unieke bepalingen, om onderwijsinstellingen en hun besturen zo goed mogelijk te verzekeren: 

  • De leden van de medezeggenschapraad, ouderraad en oudervereniging zijn specifiek meeverzekerd en genieten dus dekking onder de polis.
  • Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die het beste aansluit op de risico’s van een onderwijsinstelling zodat u dat niet meer hoeft te doen!

Hiernaast bent u met deze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering standaard verzekerd voor o.a.:

  • Persoonlijke aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder, toezichthouder of lid van de MR, OR, oudervereniging
  • Automatisch dekking voor (nieuwe) dochterondernemingen
  • Dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders, toezichthouders, etc.bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering premie
  • Verdedigingskosten
  • Kosten in noodgevallen
  • Kosten onderzoek en vooronderzoek
  • Public Relations kosten

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. Bestuursleden en toezichthouders moeten dan handelen naar het belang van hun onderwijsinstelling. Door de WBTR is dit principe verder verankert in de wet door meer mogelijkheden te bieden om degene die dit niet nastreeft aansprakelijk te stellen op meerdere gronden dan alleen onrechtmatige daad. (vermeende) Incidenten als wanbestuur, misbruik van machtsposities, en onverantwoordelijk financieel management leiden tot voor kort vooral tot schade voor de school zelf. Met de invoering van de WBTR gaat veranderen! Deze nieuwe wet stelt namelijk eisen aan het handelen van bestuurders en toezichthouders waardoor er makkelijker verhaal kan worden gehaald op het persoonlijk vermogen van de betrokken bestuurders en toezichthouders. Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is vanaf 1 juli dus des te belangrijker. Meer informatie over de WTBR wetgeving voor schoolbesturen vindt u hier.

Zorg dat ook uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering WBTR bestendig is! Neem contact met ons op