Gemak, zekerheid én voordeel!

Arbodienstverlening

Beperken van verzuim tot een minimum

»Created with Sketch.

Kortingen van 7,5% tot 25%

»Created with Sketch.

Gecertificeerde arbodienst

»Created with Sketch.

Landelijke dekking

Perspectief

Perspectief biedt arbodienstverlening aan uw school. Uitgebreide kennis en kunde op het gebied van duurzame inzetbaarheid: verzuim, veiligheid & gezondheid en arbeidsmobiliteit. Deze brede expertise maakt het mogelijk om cases integraal aan te pakken. Dit verzekert u van een goede en duurzame oplossing.

Wat is het product?

Het onderwijs is een van de sectoren waar Perspectief zich specifiek op richt. Naast kwalitatief hoogstaande expertise rond mentaal en psychisch verzuim, beschikt Perspectief over gespecialiseerde kennis van de sector. Dat zorgt in de praktijk voor een duurzaam beheersbaar verzuim. Op een wijze die binnen de sector vaak als uitdagend wordt ervaren. Daarbij is aandacht voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant: zowel wet- en regelgeving als maatschappelijke ontwikkelingen en cultuuraspecten.

Welk probleem lost het op?

Organisaties beter maken. Daar staat Perspectief voor. Zij geloven dat een duurzame, gezonde organisatie begint bij gezonde professionele medewerkers. Door het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers kan het verzuim tot een minimum beperkt worden.

Wat is het voordeel?

Perspectief heeft samen met Dyade een mantelcontract afgesloten, waarbij u als onderwijsinstelling profiteert van aantrekkelijke tarieven.
  • 7,5% korting op het Comfort abonnement
  • 25% korting op het abonnement Basis
Perspectief gaat - vrijblijvend - met u in gesprek om uw wensen te inventariseren en u een passend voorstel te doen.

Neem contact op via het contactformulier.

De expertise van Perspectief heeft bijgedragen aan het reduceren van verzuim, een bevorderlijk herstel en duurzame re-integratie.